As marcas gráficas dos mariñeiros da Guarda

Sábado 18 de outubro A Guarda

Programa

Horario de autobuses

A actividade é gratuíta para os socios da DAG. Para os non-socios ten un custo de 14€

Colabora ANANAM (Asociación Naturalista Baixo Miño)