O lóxico é ser da DAG ;)

Que haxa profesionais como Carlos que pensen que asociarse á DAG é un dos pasos lóxicos na carreira de calquera deseñador énchenos de orgullo. Benvindo!

A DAG xa é punto de copia do ORIGINAL Cruz Novillo

ORIGINAL Cruz Novillo é un estudo realizado por Vicent Almiñana e Irene Serrano (Conjunto) que ten como obxectivo achegar a obra de José María Cruz Novillo no campo da identidade visual a deseñadores e profesionais de calquera ámbito.

Marca na axenda a exposición Camilo Díaz Baliño: a xenialidade truncada

Desde hai dous anos e, por iniciativa da AGPI, o Día da Ilustración vén homenaxeando un grande ilustrador galego que merece ser redescuberto polas novas xeracións. Este ano, a figura escollida foi Camilo Díaz Baliño, quen, alén de pintor, ilustrador, escenógrafo, foi tamén un dos pioneiros do deseño en Galicia.

Casos de éxito do deseño galego

Co obxectivo de pór en valor o deseño como factor de innovación, a Axencia Galega de Innovación (GAIN) a través dos Centros de Centros de Innovación e Servizos Tecnolóxicos da Madeira (CIS-Madeira) e do Deseño e a Tecnoloxía (CIS-Galicia) está a promover unha iniciativa para identificar casos de éxito do deseño en Galicia, co fin de visibilizar e promocionar o potencial galego neste ámbito.

Laus 2018

A Asociación de Deseñadores Gráficos e Directores de Arte do FAD (ADG-FAD) abre a convocatoria de inscricións para participar na 48ª edición dos premios ADG Laus para os profesionais do grafismo, a publicidade e a comunicación visual, que poderán inscribir os seus mellores traballos desde o 8 de xaneiro até o 4 de febreiro de 2018.