EXPRESS, xornada de impresión tradicional

A DAG, Asociación Galega de Deseño, en colaboración con NORMAL, organiza unha xornada para achegarse á impresión con tipos móbiles na era dixital e coñecer como os pequenos obradoiros que usan as técnicas tradicionais entenden o proceso e afrontan a impresión desde novas perspectivas.

Chamadas a proxecto para profesionais do deseño

Un anteproxecto expositivo e un documental interactivo son dúas das tres partes de que consta o proxecto From Desing with Design, que pretende dar visibilidade internacional ao deseño español.