Debate da PNL sobre unha estratexia nacional de deseño

Mañá 10 de maio reúnese no Congreso dos Deputados a Comisión de Economía, Industria e Competitividade para tratar cuestións tan vitais para o sector do deseño como a Proposición non de lei relativa a unha estratexia nacional de deseño ou como a necesidade de promover un Pacto Nacional polo I+D+i que dote de estabilidade e obxectividade a política en materia de ciencia, tecnoloxía e innovación.

O lóxico é ser da DAG ;)

Que haxa profesionais como Carlos que pensen que asociarse á DAG é un dos pasos lóxicos na carreira de calquera deseñador énchenos de orgullo. Benvindo!

A DAG xa é punto de copia do ORIGINAL Cruz Novillo

ORIGINAL Cruz Novillo é un estudo realizado por Vicent Almiñana e Irene Serrano (Conjunto) que ten como obxectivo achegar a obra de José María Cruz Novillo no campo da identidade visual a deseñadores e profesionais de calquera ámbito.

Marca na axenda a exposición Camilo Díaz Baliño: a xenialidade truncada

Desde hai dous anos e, por iniciativa da AGPI, o Día da Ilustración vén homenaxeando un grande ilustrador galego que merece ser redescuberto polas novas xeracións. Este ano, a figura escollida foi Camilo Díaz Baliño, quen, alén de pintor, ilustrador, escenógrafo, foi tamén un dos pioneiros do deseño en Galicia.

Casos de éxito do deseño galego

Co obxectivo de pór en valor o deseño como factor de innovación, a Axencia Galega de Innovación (GAIN) a través dos Centros de Centros de Innovación e Servizos Tecnolóxicos da Madeira (CIS-Madeira) e do Deseño e a Tecnoloxía (CIS-Galicia) está a promover unha iniciativa para identificar casos de éxito do deseño en Galicia, co fin de visibilizar e promocionar o potencial galego neste ámbito.